Innkaller kriseledelsen: – Situasjonen i Trondheim gjør oss urolig