Overraskende få takket ja til nytt tilbud. Nå skal prøveprosjektet evalueres