Disse tre er eksperter på sitt felt. Nå har de fått papir på kompetansen