Julebordsesongen er i full gang. For mange er det kanskje årets største og eneste festdag i året.

Det gjelder imidlertid å holde seg i skinnet. Ufin oppførsel som fører til et møte med lovens lange arm kan gjøre kvelden til en dyr affære.

– Bøtesatsene vi opererer med gjelder for hele året, minner lensmann Marit Stigen om.

Bøtesatser

Dette er noe av det du må ut med hvis du er på kant med loven:

  • Ordensforstyrrelser knyttet til ferdsel og nattero: Fra 3.000 kroner.

  • Forulemping av person: Fra 4.000 kroner.

  • Forulemping som fører til håndgemeng og slåssing: Fra 4.000 kroner.

  • Nyte alkohol på offentlig sted: Fra 2.000 kroner.

  • Urinering på offentlig sted: Fra 3.000 kroner.

  • Nekte å oppgi personalia eller oppgi feil personalia: Fra 4.000 kroner.

  • Forulemping av offentlig tjenestemann ved skjellsord: Fra 4.000 kroner.

  • Fysisk hindre politiet å gjøre jobben sin: Fra 6.000 kroner.

  • Tagging/skadeverk: Fra 5.000 kroner.

– Dette er minimussatser. Det skal veldig lite til for at foreleggene øker, forteller Stigen.

Kan oppstå konflikter

Ifølge statistikken til politiet er det ikke mer ordensforstyrrelser i desember sammenlignet med de andre månedene.

– I all hovedsak går det veldig fint i Stjørdal. Politiet ønsker at det skal være positivt med julebord. Det er en fin arena der man kan kose seg sammen med kollegaer, sier lensmann Stigen.

– Lite bråk?

– Veldig lite. Men vi merker at det kan oppstå konflikter mellom voksne og ungdommer, selv om det er sjelden. Ungdommen er vant til å «eie» rommet ute på byen og har sine kodekser. Det er en potensiell kilde til konflikt når nye målgrupper kommer.

BØTESATSER: Politibetjent Line Korstad (t.v.) og lensmann Marit Stigen studerer bøtesatsene. Foto: Lars Sørnes