– Hekkene har enkelte steder rett og slett vokst så langt ut i vegen at det hindrer fremkommeligheten, sier byggeleder Anders Aalberg i Statens vegvesen.

Aalberg presiserer at det er vegvesenet sitt ansvar å sørge for god fremkommelighet langs vegnettet. Men man kan ikke klippe hekkene og prydbuskene til folk uten å ta kontakt med dem først.

– Når vi får kontakt med grunneierne er det mange som ønsker å utføre jobben selv. I stedet for at vi skal ta kontakt med hver enkelt, så går vi nå ut med en oppfordring til alle som har vegetasjon ut mot veg om å tenke gjennom om vegetasjonen er til hinder for sikt, sier Aalberg.

Det skal være tre meter fra vegkant til nyklipt hekk. Hvis det er en gang- og sykkelveg, så skal det være én meter fra vegkant til nyklipt hekk, opplyser Aalberg.

– Vi oppfordrer dem det gjelder til å klippe så mye som mulig for å sørge for god sikt langs vegen. I enkelte tilfeller der vegetasjon står for nære må vi kreve at vegetasjonen fjernes, sier han.