- Jeg brukte valgomaten noen ganger før jeg valgte parti