«En ny vei vil legge til rette for store næringsarealer med adkomst fra både Stjørdal og Trondheim»