- Det er mer laks i elva enn vi kunne frykte - gytebestanden er god.

Det er gladmeldingen fra Morten Welde i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening etter at det er foretatt en gytegroptelling i Stjørdalselva.

Noe overrasket

Resultatet er både gledelig og kanskje overraskende, mener Welde.

Til tross for at oppgangen av laks var lav og fisket var dårlig viser gytegroptellingen at det ble stående igjen bra med laks på elva etter sesongslutt. Dette føre til at det vil komme godt med yngel opp av elvegrusen til våren, mener Welde.

Rekormange gytegroper

I en oppsummering på Jeger- og Fisk sine egne nettsider står det at fra Nustadfoss og ned til Sonoset ble det funnet hele 640 gytegroper. Det skal være det høyeste antallet noen gang.

Tellingen er gjennomført av Stjørdalsvassdragets Klekkeri og NTNU Vitenskapsmuseet.