Det var en onsdagskveld i mars tollerne og politi gjennomførte en kontroll av passasjerer på Nabotåget på Meråkerbanen mellom Sverige og Stjørdal. Den svenske ungdommen hadde med seg til sammen 147 gram hasj.

Mengden var så stor at forholdet ble anmeldt. Forleden møtte den svenske ungdommen som er først i tjueåra i tingretten siktet for smugling og oppbevaring av narkotika. Han erkjente straffskyld overfor retten.

I domspremissene konstaterer tingretten at en slik mengde narkotika normalt kvalifiserer til ubetinget fengselsstraff.

Når retten likevel fant å reagere med samfunnsstraff, henger det sammen med at ungdommen bedyret at han nå har sluttet helt med narkotikabruk og er engasjert i arbeid i Norge. Dommen ble samfunnsstraff i 36 timer. Straffen må gjennomføres i løpet av to måneder.

Ungdommen vedtok dommen på stedet da den ble lest opp for ham på slutten av rettsmøtet.