Diskuterer om Trøndelags første kommunale mobbeombud skal fortsette

foto