Meldingen fra Finansdepartementet er motatt med begeistring blant de ansatte ved likningskontoret i Stjørdal. De har levd i uvisse lenge om framtida. En modell som det ble jobbet med, var å slå sammen likningskontorene i Stjørdal og Levanger.

Skatteetaten jobber med kraftige omstillings-tiltak. Tendensen er at mindre likningskontorer blir lagt ned, og at virksomheten samles i større enheter med mer kompetanse. Det nye distrikts-likningskontoret i Stjørdal skal betjene Stjørdal og Meråker.

Informasjonsmedarbeider Oddvar Auran hos fylkesstattesjefen i Nord-Trøndelag sier til Bladet at medarbeiderne i etaten nå er glade over at strukturen er lagt. Skatteetaten har lagt vekt på å sikre en god betjening av sørdelen av fylket og vekstsenteret Stjørdal.

– Medarbeiderne i ved likningskontoret i Stjørdal her levd i uvisse og vanskelige arbeidsforhold i lang tid. Nå er det klart at virksomheten ikke bare skal opprettholdes, men også styrkes, sier Auran.

Skatteetaten har de siste årene vært pålagt å spare kraftig. Det har rammet noe vilkårlig ved at ledige stillinger ikke er blitt erstattet. Stjørdal har vært i en slik situasjon. Her har likningskontoret holdt stengt for publikum en dag i uka slik at medarbeiderne har kunnet konsentrere seg om å ta unna saker fra «bunken». Vedtaket fra Finansdepartementet vil etter hvert gi mer normale driftsforhold ved likningskontoret i Stjørdal.

Også ordfører Johan Arnt Elverum i Stjørdal er meget godt fornøyd med at likningskontoret i Stjørdal blir opprettholdt.

– Fra vår side har vi pekt på at Stjørdal er et vekstområde som har behov for et fullverdig tilbud med god kompetanse. Nå ser det ut til at vi får en slik løsning, sier Elverum.

Han sier seg også meget glad på de ansattes vegne. De har nå fått visshet for framtida, og den er at jobbene opprettholdes.