Under behandlingen av revidert budsjett i formannskapet forrige uke, kunne rådmannen fortelle at budsjettet for økonomisk sosialhjelp allerede har sprukket kraftig. Malvik kommune har hatt en kraftig økning i henvendelser angående økonomisk sosialhjelp det siste året, og tallet er nå oppe i over 200.

- Vi hadde vel kanskje forventet å få noen flere saker i forbindelse med finanskrisen, men vi innrømmer at dette er en stor økning. En prognose viser at vi vil overskride budsjettet med 500 000 kroner sett hele 2009 i ett, sier rådmann Kristian Rolstad.

Han vil nå sammen med flere på rådhuset gå gjennom tallene og se hva som er årsaken til at flere har bedt Malvik kommune om økonomisk hjelp.

- Det er viktig for oss å se på årsaken til økningen og hvorfor folk trenger hjelp. Er de blitt arbeidsledig eller er det andre faktorer som spiller inn. De tallene og konklusjonene skal vi ha klare til saken om revidert budsjett kommer opp i kommunestyret neste mandag.