Denne bilen smalt inn i siden på en lastebil på E6, midt i rushtrafikken