– Det er jævlig å se hvor mye svineri folk hiver ifra seg