Aksjonerte mot bolig: Dette synet møtte politiet

foto