Det var en bekymret ordfører Ivar Vigdenes som torsdag ettermiddag orienterte om situasjonen i kommunen knyttet til ekstremværet Gyda.

– Det har kommet enorme nedbørsmengder og det har vært stor snøsmelting. Vi venter fortsatt masse nedbør framover og vi er ekstra bekymret for situasjonen når floa kommer i kveld. Når en vet at magasinene i Meråker begynner og fylles, er det mange faktorer her som gjør at vi må være ekstra på vakt utover dagen og morgendagen, sier Ivar Vigdenes.

– Det er en alvorlig situasjon vi er i nå, understreker ordføreren.

Etablerer to evakueringssenter

Stjørdal kommune har allerede opprette evakueringssenter ved Scandic Hell og vil i løpet av kort tid også etablere et lignende senter i Hegrahallen.

– Det gjør vi rett og slett for å sikre oss at vi har tilgjengelige ressurser i Hegra-området til en hver tid. Nå er det utfordringer knyttet til forbindelse mellom Stjørdal og Hegra allerede, sier kommunalsjef Tore Rømo.

Det betyr at det innen kort tid vil bli stasjonert ambulanse og brannbil i Hegra til situasjonen er under kontroll. Kommunen vil også ha ressurser til stede i Hegrahallen, ikke minst for å sikre medisinhåndtering til personer i utkantene.

15–20 evakuerte

Under pressekonferansen kunne politioverbetjent Arne Henrik Ulvin bekrefte at de nå har evakuert 15–20 personer, alle fra områdene rundt Ertsgaard og Øfsti.

– Det eksakte antallet har jeg ikke, da folk ikke er registrert inn på evakueringssenterene. Vi kommer nå fortløpende til å vurdere om det er behov for ytterligere evakuering, og vi ber om at folk som er utrygge om å ta kontakt med oss på 02800. Skulle det være en nødsituasjon, skal man fortsatt bruke 112, sier Ulvin, som har alle tilgjengelig mannskaper ute.

Politiet har også mannskaper i Meråker, og vil være tilstede der så lenge det er behov.

– Det er viktig å poengtere at alle evakuering må skje i samråd med politiet, fortsetter Ulvin.

Flere av de som allerede er evakuert, er hentet ut med båt i regi av brann- og redningstjenesten.

Hjemmeskole fredag

Stjørdal kommune har i dag varslet foreldre til barn ved barnehagene i Skjelstadmark og Hegra om at barna må hentes tidlig på grunn av situasjonen. I tillegg er det bestemt at alle elevene ved Hegra ungdomsskole har hjemmeskole i morgen, fredag.

– Dette fordi ungdomsskolen har elever fra mange grender, som i dag har en utfordring med tanke på framkommelighet, sier Vigdenes.

Også Hegra barneskole skal etter det Bladet erfarer ha hjemmeskole i morgen, fredag.

Vigdenes og Rømo sier at det også kan bli aktuelt å be om bistand fra både Sivilforsvaret og Heimevernet.

– Vi har meldt inn til Statsforvalteren at det kan bli aktuelt, men ikke bedt om bistand enda, sier Rømo.

– Hva med alle som nå får vann i kjellerne sine på grunn av ekstremværet?

– Akkurat nå har ikke Stjørdal kommune noen mulighet til å hjelpe folk med dette. Vårt hovedfokus er liv og helse slik situasjonen er nå. Vi ber nå at folk etter beste evne beskytter sin egen eiendom og holder seg mest mulig i ro til situasjonen er under kontroll, avslutter Ivar Vigdenes.

Stjørdal kommune har også bedt om ressurser fra geologer til å kartlegge farer for skred og ras.