Mange med spiseforstyrrelser gruer seg til jul

foto