Naboene sendte inn flere klager på omstridt boligprosjekt. Slik ble utfallet

foto