Her er kvikkleireområdet som bekymrer entreprenøren: «Fortsatt veiarbeid i området utgjør fare for liv og helse»