Gransker kjøpet av milliardeiendommen: – Må svare på hvilke vurderinger de har gjort