Banksjefen er sikker i sin sak: – Det blir årets happening