Mann i 30-årene omkom i trafikkulykke i Malvik i Trøndelag

foto