— Ønsket om å hjelpe mennesker er så sterkt at dette var et valg jeg bare ble nødt til å ta