«Det gir håp om at enda flere kan la bilen stå og velge kollektivt»

foto