Ungdommene går foran når denne gjengen setter opp ny forestilling

foto