Alf Harald er blant de beste i Trøndelag til å hindre at mat blir kastet

foto