Linda fra Skatval jobber som politi. I høst finner du henne på tv