Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes og operasjef Randi Spets reagerer sterkt på at linja for musikk, dans og drama ved Ole Vig videregående kan bli lagt ned.

Fylkeskommunen som driver de videregående skolene, må spare penger. Derfor er fylket nå i gang med å se på skoletilbudet for de videregående skolene i hele Nord-Trøndelag.

Konsulentutredning

Rådgivningsfirmaet Norconsult har utredet skolestrukturen for Nord-Trøndelag fylkeskommune. De konkluderer med at utdanningstilbudet for musikk, dans og dram bør konsentreres til Inderøy Videregående skole. Rapporten anbefaler fylket å legge ned linja for musikk, dans og drama i Stjørdal.

Denne linja ble opprettet i 2004 etter påtrykk fra operaen i Stjørdal. Linja har rundt 80 elever til sammen.

Både ordfører Ivar Vigdenes og operasjef Randi Spets i Stjørdal reagerer sterkt når de leser forslaget om å legge ned skoletilbudet i Stjørdal.

Ikke spurt

– Ingen har spurt oss, sier operasjef Randi Spets.

Operaen i Stjørdal var den viktigste årsaken til at tilbudet i musikk, dans og drama ble opprettet ved Ole Vig videregående.

– Våre anbefalinger ble tillagt stor vekt, sier Spets.

Hun peker på at utdanningstilbudet ved Ole Vig betyr veldig mye for operamiljøet i Stjørdal. Flere av elevene har bidratt i operaens forestillinger.

– Dette utdanningstilbudet er med på å styrke hele scenekunst-miljøet i Stjørdal, sier Spets.

Hun forteller at danse-elever fra Ole Vig har begynt å gjøre seg sterkt gjeldende i operamiljøet. Operaen, operaskolen og musikk, dans og drama ved Ole Vig styrker hverandre og bidrar sterkt til et levende kulturmiljø i Stjørdal, mener Randi Spets.

Kan ikke tillates

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) er like tydelig. Han peker på at Stjørdal kommune legger vekt på å bidra aktivt til kulturmiljøene i Stjørdal.

– Vi kan bare ikke tillate at linja for musikk, dans og drama blir lagt ned, sier Vigdenes.

Han peker på at Stjørdal kommune nå legger til rette for en betydelig satsing på kultur.

– Bare et steinkast unna Ole Vig videregående bygger vi fylkets største kulturhus. Det er helt uakseptabelt å fjerne en viktig del av kulturutdanningen som finnes i Stjørdal, sier Vigdenes.

Han har allerede hatt samtaler med May Britt Lagesen (Ap) som er fylkesråd for kultur og utdanning om saken. Neste uke skal stjørdalsordføreren ha møte med to av Stjørdals representanter i fylkets utdanningskomite; Gunnar Alstad (Sp) og Erik Fløan (H).

– Vi skal ikke gi oss i denne saken, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Han oppfordrer lokalpolitikerne i Stjørdal til å legge hardt press på sine partifeller i fylkesrådet og fylkestinget.