Politiet mistenker vikeplitktsbrudd etter kollisjon