- Her er alt klart til å bygge gang- og sykkelvei

Senterpartiet er klar for å bygge ut gang- og sykkelsti fra Bjørgmyran og opp til Frigården. F.v. Ada Arnstad, Siv Sætran, Tomas Iver Hallem, Erik Bjørgum og ordfører Ivar Vigdenes.   Foto: Richard Bakken

Pluss

Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Senterpartiet) og partikollegene Ada Arnstad, ordfører Ivar Vigdenes, Siv Sætran og Erik Bjørgum, mener at det er realistisk å bygge gang- og sykkelvei fra Bjørgmyran til Frigården neste år.