Millionoverskudd til lokale skytterlag

Landsskytterstevnet i Stjørdal ble en økonomisk suksess.

Landsskytterstevnet i Stjørdal ble en suksess.  Foto: LS2018

Sport

Sportslig og arrangementsmessig gikk alt som smurt på Frigården og Leksdalen i sommer. Nå er også det økonomiske resultatet etter Landsskytterstevnet klart.

Tallene viser at det ble omsatt for til sammen 15,8 millioner kroner.

Solid overskudd

– Overskuddet ble på 2,1 millioner kroner. Dette fordeles mellom skytterlagene i Hegra, Skjelstadmark, Stjørdal og Lånke, sier Tor Jakob Reitan, leder i hovedkomiteen i LS2018.

Han presiserer at det blir opp til styret om det skal holdes igjen noe av overskuddet til bruk i søkeprosess for senere LS-arrangement.

– Vi forsøkte å finne balansen mellom å bruke penger på kvalitet og sitte igjen med et overskudd. Nå ble det mer enn vi hadde håpet på. Men det er ingen enkelse øvelse å budsjettere et Landsskytterstevnet som vi arrangerer for første gang der vi må bygge opp en arena. Men vi lyktes bra.

Reitan opplyser at de har jobbet etter et budsjett de siste årene som tilsa 1,5 millioner kroner i overskudd. 

– Da er det en lettelse at vi klarte å ta ut enda litt mer. Arrangørklubbene skal bruke pengene på blant annet ungdomsarbeid, sier han.

– Kollektiv kraft

LS-lederen berømmer innsatsen i hele dalføret og nærliggende kommuner. Tilbakemeldingene de har fått har vært svært gode.

– Dette var en kollektiv kraft, og det er utrolig mange som har bidratt. Vi skylder alle en stor takknemlighet, understreker Tor Jakob Reitan.

Totalt 18.000 besøkende var innom Frigården under Landsskytterstevnet. Det ble produsert og konsumert om lag 20.000 kaffekopper fra kiosk og restaurant, og det ble stekt og servert rundt 3.000 hele vaffelplater.