- Alle skoler burde ha et slikt hoppanlegg

Den gamle storhopperen Rolf Åge Berg mener alle barneskoler i Stjørdal bør få et rekruttanlegg som Kråka på Haraldreina
Sport

Det krydde av barn og voksne under Mini Raw Air på hoppanlegget Kråka søndag ettermiddag. For Rolf Åge Berg var det ekstra gøy å oppleve at hoppinteressen er så stor.