- I dag er idretten for kostbar

Økonomi har betydning for hvor lenge ungdommen er med i idretten. Idrettsrådsleder Arne Kristian Fredriksen mener at det er for kostbart for barna å delta i idretten.

Idrettsrådsleder Arne Kristian Fredriksen mener at prisene for å delta i enkelte idretter er uforståelige høye.   Foto: Richard Bakken

Sport

Kostnadene for å delta i idretten øker med alderen. Oversikten Bladet har laget, viser at prisen øker når barna kommer i 13-års alderen. Dette samsvarer også med alderen hvor idretten opplever at frafallet øker. Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Trøndelag Idrettskrets, har uttalt til Bladet at økonomi har kommet som en ny faktor.