Se prisen for 16 idretter

Kostnadene for å være med idrett variere mye. Her er en oversikt over pris og forpliktelser for 16 idretter.

Susanne og Birgitte Flor Wilhelmsen spiller bordtennis for Sveberg IL. Bordtennis er en av de rimeligste idrettene for barna å være med på.   Foto: Richard Bakken

Sport

Alle fakta er hentet fra leder eller leder for aktiviteten i klubbene.  Utgangspunkter er hva det koster for en 9-åring og en 13-åring å starte med de forskjellige idrettene.