Har tenkt golf døgnet rundt: Nå tar andre over driften

Sport

Det har vært voldsom oppsving for golfsporten i 2020 over hele landet, og det har man også merket ved anlegget i Stjørdal. Her har alle golfinteresserte blitt møtt av et flott anlegg, som har vært satt i stand av en entusiastisk og dyktig dugnadsgjeng. Men fra og med neste sesong overlates driftsansvaret for anlegget til et nysiftet selskap.