På febrilsk jakt etter hall: Frykter for idrettstilbudet

Leder i turngruppa i Stjørdals-Blink, Eva Lassemo, og Ragnar Skjervold fra sportslig utvalg fortsetter letingen etter en hall som turnerne kan trene i utover høsten.  Foto: Jon Håkon Slungård

Sport

Stjørdal kommune stenger Fosslia fjellhall til sommeren for å starte på et omfattende restaureringsarbeid med taket i hallen. Det betyr at alle de lag og foreningene som bruker hallen i dag, må utøve sine aktiviteter i andre haller.