Om kort tid blir dette bygget jevnet med jorda

Det kommunale bygget på Vikhammer brukes i dag som klubbhus og ungdomshus. I november blir det revet.   Foto: Anders Fossum

Sport

I slutten av november starter rivingen av Malvik ILs klubbhus på Viksletta. Idrettslaget er lovet et nytt bygg, men hvor og når dette skal skje er foreløpig uavklart.