Utdeling av Bladets pokal for administrativt arbeid

Sport