Etter denne kanonavslutningen blir det vanskeligere å vrake Jan Thomas: – Eneste mulighet til å påvirke uttak er å gå fort