Mange hundre møtte opp da himmelen eksploderte i farger