For sin mangeårige innsats som ildsjel i Malvik IL, og da spesielt innenfor ski og friidrett, er Jan Stokdahl utnevnt som æresmedlem i Malvik IL (MIL).

Jan Stokdahl har også engasjert seg i mange år i fjellstyret og historielaget i Malvik. Han har nå blitt rammet av sykdom og det har dessverre begrenset hans muligheter til å delta innen aktiviteter i regi av idrettslaget.

Mange oppgaver

Ifølge innstillingen fra skiavdelingen til æresmedlemskap har Stokdahl i en årrekke vært en av de virkelige ildsjelene innen avdelingen. Det gjelder både som trener, rennleder, oppmann og andre verv og funksjoner i avdelingen. Han har også vært en viktig bidragsyter for å få realisert skitraseen fra Hønstad til Vulusjøen, samt utvidelsen av Vulusjøhytta på 1980-tallet.

Formidabel innsats

Hans innsats for å fremme skisporten i Malvik har vært formidabel og han har også sikret og tilrettelagt for bruk av Malvikmarka i all ettertid til kommende generasjoner. Både på ski, til fots og ikke minst dokumentasjon og skilting av gamle kulturminner i Malvik.

Rennleder og sjåfør

Jan Stokdahl var engasjert i skiavdelingen allerede først på 1980-tallet. I starten som arrangør av karusellrenn og klubbrenn på ski, den første tiden i lysløypa i Vulu. Han tok også på seg oppgaven som rennleder for Malvikrennet i mange år, et renn som fortsatt arrangeres. Han var også en engasjert trener i skiavdelingen, blant annet for dem som var hakket yngre enn hans egne barn. I perioden hvor hans barn var aktiv hadde han et sterkt engasjement for hele skigruppa. Både med organisering av blant annet skisamlingene i Funäsdalen i Sverige på høsten. I tillegg hadde han sjåførjobb med kjøring til og fra både treninger og renn og jobben som skismører til mange unge langrennsløpere i MIL.

St. Olavsloppet

Jan Stokdahl var også en viktig brubygger mellom alle avdelingene i Malvik IL med sitt engasjement for St. Olavsloppet mellom Trondheim og Östersund siden oppstarten i 1988 og fram til langt utpå 2000-tallet. I forbindelse med St. Olavsloppet så la han også ned mye innsats for Trønder-Øst som var en overbygnings- og satsingsklubb for de beste løperne i Malvik IL, Hommelvik IL og Selbu. Den 30. utgaven av St. Olavsloppet avsluttes i Trondheim i dag.

Visjon

Jan Stokdahl var også mangeårig leder av fjellstyret, der han naturligvis hadde en visjon om å tilrettelegge for allmennhetens ferdsel i marka. Både knyttet til Vulusjøhytta og Fjellstuggu. Den ble renovert helt på starten av 1990-tallet, også det med mye dugnadsinnsats fra Stokdahl sammen med blant andre sin far og søskenbarnet Odd Bjørkli.

Setervoller

Skilting av gamle setervoller var et prosjekt Malvik Fjellstyre sto for. Merking av setervollene, med jernstolper og metallskilt skjedde tidlig på 1990-tallet. Også merking på Hevillen i Mostadmark, trekommunegrensen mellom Malvik, Selbu og Trondheim, var ett av Jans prosjekter.

Krigsminne

Han tok også initiativet til krigsminnet etter Jan Solberg på Hasetkammen. Under markeringen av 45-årsdagen for denne tragiske hendelsen, fikk han med seg både søsteren til drepte Jan Solberg, samt kona til hans motstandskompanjong Johan Svedahl opp til Hasetkammen i 1989. Markeringen er i ettertid videreutviklet av seniorklubben i MIL, med kransnedlegging 17. mai hvert år. Også framkommeligheten er oppgradert. Jan Stokdahl skal absolutt ha æren for at det fortsatt gjennomføres en årlig markering på Hasetkammen.

Anerkjennelse

– Det var for oss i Malvik IL viktig å få delt ut denne prisen til Jan mens det var praktisk mulig, noe vi klarte i forbindelse med årsmøtet i mars sier skileder Kyrre Auran i MIL. Han sier videre at det er viktig at slike ildsjeler får sin velfortjente anerkjennelse. Med hjelp fra Jan sin sønn, Kristian Stokdahl, har Auran gravd litt i historien og funnet fram til noe av den innsatsen Jan Stokdahl har gjort, først og fremst for idretten i Malvik.