Idrettsanlegget i Stjørdal blir viktig for rekrutteringen

foto