Bladet sender årets første treningskamp direkte

foto