- Føltes ut som det gikk veldig bra på trampetten

foto