Fikk sitt første verv som 17-åring. Nå hedres Roger (75) for innsatsen

foto