Sport

John leste om sporten på nettet. Dagen etter debuterte han i NM

Rune Spets (t.v.) og Jon Håvard Hansen viser hvordan en hylle er og hvordan John Hobberstad skal holde den. Foto: Egil Rømo