Her er Blinks nye spiller på plass. Nå jakter klubben flere forsterkninger fra utlandet

foto