E6-debatten: «Hvor går veien videre?»

Gruppeleder for Senterpartiet, Ketil Sivertsen (t.v.), og Ap-ordfører Trond Hoseth skal mandag stemme over det nye E6-forslaget.   Foto: Anders Fossum

Debatt

På mandag skal vi i Malvik kommunestyre behandle plan for utvidelse av eksisterende E6 gjennom kommunen vår. Stortinget har vedtatt at vegen skal utvides til fire felt og har gitt oppdraget til Nye Veier.

Mange ønsker vegutvidelse og ser blant annet fordelen med å kunne komme seg til flyplassen fire minutter raskere enn i dag. Særinteresser som lastebilforbund og entreprenører har selvfølgelig interesse av både vegbyggingen og av den ferdige vegen som da vil gjøre arbeidshverdagen litt lettere.


 

Høyres lokallag har en holdning om at så lenge vegen starter langt nede i Europa og slutter i Finnmark så må alle som er så uheldige å være en plass imellom finne seg i det aller meste.

Jeg har stor forståelse for at mange fronter sitt standpunkt og vi har den siste tiden både hatt markeringer med lange kortesjer med lastebiler gjennom Malvik, fylkespolitikere som raser samt belæringer fra nabopolitikere om hva en veg innebærer for folk og fe.

Forkjemperne er flinke til å få frem mulige negative følger ved å ikke hoppe når Nye Veier sier hopp. Men de har ikke vært like tydelige på hva de mener vi bør gjøre. De sier at vi ikke må utsette vegbyggingen, men med en vedtatt plan på mandag ligger den beslutningen hos Nye Veier. Ikke hos Malvik kommunestyre.

Det som sjelden nevnes er at et ja til planen som den foreligger blant annet innebærer en 20m høy mur/fylling parallelt med det vernede vassdraget Homla 11m fra elvebredden. Malviks eneste lakseelv.


 

Jeg mener det er urimelig å forvente at vi i Malvik uten videre skal svelge en 20m høy kamel fylt med 300.000 m3 tunnelmasser når det finnes gode alternativ. Selv om det sparer Nye Veier for 300 millioner.

I et prosjekt med en kostnadsramme på 11-12 milliarder bør det være økonomisk handlerom for å gjøre lokale tilpasninger i størrelsesorden 0,3 mrd. I en tid hvor det ukentlig pøses ut koronatiltak i milliardklassen kan man spørre seg om det er riktig å spare på løsninger som i realiteten innebærer økt omsetning for entreprenørene i tillegg til et bedre resultat for lokalsamfunnet?

På mandag får alle vite hva et flertall av de folkevalgte i Malvik mener er den beste planen for ny motorvei fra Ranheim til Værnes. Da har Nye Veier alt de trenger for å ta en beslutning om de vil bygge veg nå eller senere.


 

Jeg er ikke i tvil om at Nye Veier har både kunnskapen og gjennomføringsevnen, men tiden vil vise om et statlig AS med rigide mandat har den fleksibiliteten som behøves i store prosjekter som berører mange ulike interesser.

Ketil Sivertsen

Gruppeleder, Senterpartiet i Malvik.