mandag 26.04 2021

«En slik utbygging vil for ettertiden bli bedømt som et gigantisk feilgrep»

fredag 23.04 2021

«Virker som de har gått seg vill med en ide om at 4-felt og 110 km/t er eneste farbare vei»

«Nei takk til batterifabrikk i Malvikmarka!»

onsdag 21.04 2021

«De grå partiene klarer ikke å løse klimafloka»

«Hvordan ser di sjel ut, Malvik kommune?»

tirsdag 20.04 2021

«Gratis fôr til produksjon av mat velges bort til fordel for rovvilt»

mandag 19.04 2021

«Hurra for alle menn og kvinner i synlighetsklær»

søndag 18.04 2021

«Hvis Nye Veier får det som de vil, taper vi kunnskap og erfaring i anleggssektoren»

fredag 16.04 2021

«Det nytter å kjempe!»

torsdag 15.04 2021

«Hvis Agdestein har deltatt aktivt i disse samtalene og påberoper seg delaktighet i NTP’s positive effekter - da har hun vel også visst om og vært deltagende i fjerningen av E14?»

«Hvor er de 190 millioner kronene som var tiltenkt E14, havnet?»

onsdag 14.04 2021

«Det ville vært synd, også for de som skal flytte inn her, for om vi mister kaiefuglene blir livet litt gråere»

tirsdag 13.04 2021

«Jeg tar gjerne enn prat med Ivar Vigdenes om hvordan vi kan gjøre felles sak for E14»

mandag 12.04 2021

«Beklagelse for feil i leserinnlegg om E14»

«Dette narrespillet kan ikke vi som lokalsamfunn, befolkning og næringsliv leve med»

søndag 11.04 2021

«Vi er bekymret for at Malvik kommune blir en del av Helseplattformen, og ikke fastlegene»

torsdag 08.04 2021

«Økt lønnsomhet er roten til alt godt»

«Vi må slutte å være trege og snille trøndere. Nå forlanger vi at E14 trafikksikres øyeblikkelig»