«Et bosenter skal skape trygghet for brukerne»

Alf Kaspersen.   Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

Forslag til økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 kommer med forslag om endret driftsform ved bosentrene. Tiltak som skisseres er å fjerne den faste bemanningen, og at tjenestene skal brukerne få fra ambulerende hjemmebaserte tjenester. Likeså ligger forslag på å fjerne kantinedrifta og å fjerne legetilgangen på bosentrene.Tiltakene i sum vil skape utrygghet for brukene, og ødelegge det gode arbeidet som gjennom år er blitt utført av helsearbeidere som har skapt et miljø, hygge og trygghet for beboerne. Flere vil føle press for å flytte til sykehjem, eller andre «hjem» med høyere trygghetsnivå.

Et bosenter skal skape trygghet for brukerne, som i de fleste tilfeller har søkt og fått plass grunnet utfordringer med helse, førlighet og utrygghet i tilværelsen.

Bosenteret er gjerne et siste «hjem» for personer som har bodd og levd i bygda, gjerne hele sitt liv. Det sosiale liv omfatter også livet utafor bosenteret, famille, venner og kjente vil oftere kunne komme innom for å slå av en prat og som er en vesentlig del av et fullverdig liv.Lånke Arbeiderlag krever at forslagene legges døde, og utryggheten forslaget har skapt klart blir reversert. Det vil være en uverdig behandling av personer som ikke har noen mulighet til å motsette seg eller protestere på den slags «tvungen» flytting, om dette blir gjennomført.

Våre beboere/brukere forventer trygghet.

Lånke Arbeiderlag,

Alf Kaspersen

Jahn Petter Belsvik